CE merkintä 

Rakennustuoteasetus (305/2011) tulee voimaan 1.7.2013 koko Euroopan unionin alueella ja näin se mahdollistaa tuotteen vapaan liikkuvuuden maasta toiseen.

Asetuksella säädetään CE-merkinnän käyttämisestä rakennuslaseissa.  CE tulee sanoista Communité Europèenne ja CE-merkintä ilmaisee, että tuote vastaa harmonisoitua eurooppalaista standardia (EN 1279).  Yhdenmukaisella tavalla määritetyt ja ilmoitetut tuoteominaisuudet helpottavat vaatimustenmukaisuuden ja laadun vertailua markkinoilla.

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuote on standardin vaatimusten mukainen koskien testausta, valmistusta ja laadunvalvontaa.

Suurin osa tuotteistamme on CE- merkittyjä. Lasiluodon tuotteet ovat olleet jo aikaisemminkin kansallisen FI-merkin vaatimusten mukaiset ja Inspecta ja VTT ovat vuosittain tehneet tarkastukset ja testit tuotteillemme ja tuotannollemme.

Kaasutäytteiset elementtiemme ovat nimellispitoisuudeltaan yli 90%. Ne täyttävät standardin EN 1279-3 määrittämät vaatimukset kaasunvuotonopeudelle ja kaasupitoisuudelle, jotka ovat DTI:n varmentamat.

Sähkölämmitteiset lasimme ovat SGS Fimko Ltd:n varmentamia ja täyttävät standardien EN 60335 ja 62233 vaatimukset. Fimkon myöntämän Sertifikaatin numero on FI 26649.

EN1279 -standardissa esitetyt oleelliset tuoteominaisuudet ilmoitetaan suoritustasoilmoituksella.

Tietoja tasolasi toimittajien CE- merkinnöistä:
www.pilkinton.com/ce